Ninja Shopee

 • Cập nhật mới ( 21/05/2019 01:00:00 )
  Cập nhật sản phẩm có sẵn, sản phẩm đặt trước.
  Số ngày lớn hơn 6 sẽ được tính là hàng đặt trước.
  Số ngày nhỏ hơn 7 sẽ được tính là hàng có sẵn
 • Cập nhật mới ( 20/05/2019 01:00:00 )
  Cập nhật SKU sản phẩm
 • Cập nhật chức năng mới ( 05/05/2019 01:00:00 )
  Cập nhật tính năng kiếm điểm.
  Cập nhật tính năng Follow shop shopee.
  Cập nhật tính năng Like sản phẩm shopee
 • Cập nhật chức năng mới ( 29/04/2019 17:00:00 )
  Thêm chức năng sửa giá nhiều sản phẩm, sửa số lượng nhiều sản phẩm.
  Thêm chức năng tạo ảnh khung cho ảnh, tạo nội dung trên ảnh
 • Cập nhật chức năng mới ( 22/04/2019 01:00:00 )
  Coppy sản phẩm của 1 shop (shopee).
  Xuất danh sách sản phẩm ra file excel để tải lên shopee
 • Đẩy sản phẩm ( 20/04/2019 05:00:00 )
  Cập nhật tính năng tự động đẩy sản phẩm
 • Export excel ( 18/04/2019 01:19:50 )
  Xuất dữ liệu ra file excel để cập nhật vào shopee
 • Cập nhật tính năng chat ( 16/04/2019 07:21:50 )
  Cập nhật tính năng chat.
  Cập nhật tính năng gửi tin nhắn cho người dùng đã mua hàng.
  Cập nhật tính năng gửi tin nhắn cho khách hàng mới.
  Cập nhật tính năng theo dõi khách hàng mới
 • Cập nhật phân loại hàng ( 07/04/2019 17:00:00 )
  Cập nhật phân loại hàng dành cho copy link
 • Open Beta ( 07/03/2019 17:00:00 )
  Triển khai phần mềm
 • Xem giao diện


  Màu menu

  Tùy chỉnh giao diện